Niemcy bronią się przed Polską, ewolucja taktyki Blitzkriegu 1919-1933, Robert Citino

Niemcy bronią się przed Polską, ewolucja taktyki Blitzkriegu 1919-1933

Książka opisuje ewolucję armii niemieckiej po traktacie wersalskim, a także rozwój stosunków dyplomatycznych z Polską w tym czasie. Przez następne 15 lat Niemcy poszerzyli swoje terytorium, wykorzystując skuteczną taktykę szybkiego ataku zwanego Blitzkriegiem. Ewolucja tej taktyki była niezwykle ważna dla Niemców, aby skutecznie bronić się przed Polską.

Historia Blitzkriegu jest szeroko opisana w pracy Roberta Citino. Autor wskazuje, że pierwsza wersja tej taktyki pojawiła się jeszcze podczas I wojny światowej, ale jej zastosowanie zostało znacznie udoskonalone między 1919 a 1933.

W latach 1919-1933 taktyka Blitzkriegu została zmodyfikowana w kilku ważnych aspektach. Przede wszystkim Niemcy skupili się na poprawie mobilności armii poprzez rozwój technologii transportu i samochodów pancernych. Za ich pośrednictwem Niemcy mogli atakować nieprzygotowane wojska polskie na szeroką skalę. Poza tym Niemcy wprowadzili nowe metody szybkiego przemieszczania się i komunikacji wojskowej, które pozwoliły im na szybkie zmienianie strategii i zaskakiwanie przeciwnika.

Citino uważa, że techniki Blitzkriegu stały się głównymi czynnikami w sukcesie militarnego i politycznego Niemiec w latach 1919-1933. Taktyka ta pozwalała im na szybkie dotarcie do celu, a także unikanie długich i czasochłonnych bitew lądowych. Poprzez jej stosowanie Niemcy byli w stanie skutecznie odpierać późniejsze ataki i wyprzedzać inne armie w wielu aspektach militarnych.